Hoe zorg je voor een effectievere bedrijfsvoering waar resultaten (wel) worden gehaald?

De raakvlakken tussen PiD en 0 Entropy;

Hoe zorg je voor een effectievere bedrijfsvoering waar resultaten (wel) worden gehaald?

Tijdens een inspirerende bijeenkomst op de Coolsingel in Rotterdam bij 0 Entropy, kwam ik tot de ontdekking dat de aanpak van 0 Entropy veel overeenkomsten vertoont met Quick Response Manufacturing waar PiD mee werkt.

Wat doet 0 Entropy?
Bij 0 Entropy (spreek uit zero entropie) maken ze communicatie- en cultuurprogramma’s om entropie in organisaties of teams te verlagen. Entropie is energieverlies onder werknemers. Ze meten met een eenvoudig onderzoek (online | 3 vragen) wat het onbenut arbeidspotentieel is binnen teams of binnen hele organisaties. De programma’s zijn gericht om harde kpi’s (per klant verschillend: ROI, uptime, verlagen ziekteverzuim, werknemers betrokkenheid, innovatie, etc. ) te verbeteren. Ook meten ze bijvoorbeeld bij fusies (en overnames) wat de waarden zijn die bedrijven of teams juist gezamenlijk versterken.

Wat doet QRM?
QRM (Quick Response Manufacturing) elimineert onnodige handelingen en overdrachten door het vergroten van de kennis van de medewerkers. De kwaliteit stijgt en stress neemt af. Het verhoogt de reactiesnelheid én flexibiliteit van je organisatie. De productiviteit neemt toe, de overheadkosten dalen. Het zorgt voor tijd om te innoveren en groeien.

Het verbinden van onderstroom en bovenstroom
Beide richten zich op het wegnemen van “gedoe” in je organisatie om tot een beter bedrijfsresultaat te komen en niet onbelangrijk: tevreden medewerkers en ruimte voor innovatie!

0 Entropy richt zich op de onderstroom (een effectieve bedrijfscultuur) van de organisatie en raakt de bovenstroom aan. PiD doet dit door middel van QRM precies andersom. PiD kijkt naar de bovenstroom (een effectieve structuur en vaardigheden) en raakt de onderstroom aan. Het één kan ook niet zonder het ander!

Uiteindelijk richten beide verbeterprocessen zich op de menskant van de organisatie. Als er geen gedeelde waarden zijn, dan ontstaat er wrijving en komen competenties van mensen niet op de juiste manier naar voren.

Hoe realiseer je groeiambities?
Veel bedrijven willen groeien en mee kunnen in de snel veranderende markt. Ze hebben niet de ‘juiste’ mensen of kunnen niet de ‘juiste’ mensen vinden. Althans dat denken ze. Onze ervaring is dat ze echter op een goudmijn zitten, want de ‘juiste’ en ook ‘voldoende’ mensen zijn vaak wél in huis. Ze zijn echter bezig met ‘gedoe’ in plaats van toegevoegde waarde.

Meer weten?
Wil je meer weten over het elimineren van gedoe in je bedrijf en het realiseren van je groeiambities en daarmee ruimte maken voor innovatie, neem dan contact met ons op:

Patty van Broekhoven
www.pid-consultancy.nl

Jack Vos
www.0entropy.nl